Capacitate de sacrificare, opăritor, depilator, friguri, celule frig refrigerare 15t / zilnic.

Caramangerie tradiţională de 3t / săptămână.

Spaţiu amenajat pentru recepţia animalelor vii pe specii.

Rampă descărcare, cântar recepţie capete.

Boxă izolare cu canalizare tip fosă.

Boxe odihnă aşteptare pe specii înainte de sacrificare pe o suprafaţă de 200 m2 cu o capacitate de cazare de 100 capete porcine, 15 capete bovine, 50 capete ovine.

Boxe de aşteptare odihnă animale cu 4 cămine tip decantor, instalate înaintea separatorului de preepurare a apei în urma procesului tehnologic de sacrificare.

Toată aparatura din fluxul tehnologic este nouă, asistată şi montată pe toată perioada de proiectanţi şi ingineri din industria de specialitate.

Utilaje – flux tehnologic - abatorizare pe cele 3 specii – holuri tehnologice - friguri (7 buc.) – măţărie autorizată, toate fiind amplasate pe o suprafaţă de 650 m2.

Caramangerie tradiţională autorizată sanitar-veterinar, având în flux sala de tranşsare, frig maturare, depozit pentru condimente, hol tehnologic.

Sala de fabricaţie, maşini de tocat, cuter, malaxor, şpriţ umplere, mese de inox, cântar pentru pregătirea reţetelor.

Sală specială cu celulă fierbere-afumare-duşare a produselor

Frig produse finite cu hol tehnologic desfacere-livrare cu burduf separat pentru carcasă şi produse preparate tradiţional.

Unitatea dispune de maşini specializate cu frig şi maşini pentru achiziţie şi transportul animalelor vii cu autorizaţia sanitar veterinară la zi.